A i Credit Card/American Express 1234 Credit Card/Visa & Mastercard 123

FAQ Garanti og reklamation - Kildemoes.dk

 

Garanti og reklamation

 

Stelbrudsgaranti

Ifølge købeloven er der 2 års stelbrudsgaranti på alle cykler mod fremvisning af købskvittering. Mange cykelforretninger tilbyder en forlænget stelbrudsgaranti op til 5 år. Kravet er her, at der er overholdt et nærmere specificeret antal serviceeftersyn. Spørg hos din cykelhandler.

Kildemoes tilbyder en udvidet stelbrudsgaranti op til 15 år. Dette gælder dog kun for cykler købt efter 1/1-2014. Købet skal dokumenteres ved hjælp af købskvittering hos den forhandler, hvor cyklen er købt. I følge købeloven er der 2 års stelbrudsgaranti på alle cykler mod fremvisning af købskvittering. 

______________________________

Reklamation

Når du har købt en cykel hos en Kildemoes forhandler overgår du til forhandlerens betingelser. Der ydes reklamationsret på varer købt hos din Kildemoes forhandler i overensstemmelse med købeloven, herunder lovens §75a-86 om mangler i forbrugerkøb.

Købelovens frister for reklamationer er gældende, hvis en kunde reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, her vil reklamation altid være rettidig.

Kunden opfordres til straks ved modtagelsen og inden en vare tages i brug sikre sig, at denne er korrekt og mangelfri, herunder at antal/mængder stemmer overens med faktura/følgeseddel.

Såfremt der foreligger en mangel ved en vare vil denne blive repareret eller ombyttet, eller kunden vil blive tilbudt et afslag i prisen eller pengene tilbage afhængigt af manglen og kundens ønsker. Købelovens mangelsregler finder anvendelse, og kunden har de rettigheder, der fremgår af denne.

______________________________

Særlige betingelser for reklamationsret vedr. elcykler

De danske regler for reklamationsret ifølge købeloven er gældende. Kildemoes giver 15 års garanti mod stelbrud på alle elcykler. Dette gælder dog kun for elcykler købt efter 1/1-2014. Reklamationsretten gælder ikke i følgende situationer:

 • Cyklen anvendes til andet end almindelige cykelture og transport.
 • Der foretages ændringer i det elektriske system.
 • Batteri: Hvis dette ikke har været vedligeholdt jf. forskrifterne i brugsvejledningen.
   

Almindelig brug

Mekaniske og elektroniske komponenter slides ved brug. Efter længere tids henstilling af cyklen kan det være nødvendigt at foretage reparationer eller udskiftning af dele - eksempelvis batteri (se afsnit nedenfor). Der må derfor påregnes udgifter til reparation og udskiftning af komponenter inden for købelovens reklamationstid. Denne vedligeholdelse af produktet giver ikke grundlag for at rette mangels krav mod forhandleren eller producenten.
 

Vigtigt!

For elcykler købt i 2021 og fremefter gælder nedenstående vejledning for opladning og opbevaring af batteriet:

 • Oplad dit batteri i et rum med en temperatur på mellem 10° og 25°. Der må gerne oplades delvist.
 • Når din elcykel er i brug, skal du en gang om måneden oplade batteriet til 100%.
 • Når batteriet er fuldt opladet, skal du fjerne opladeren fra stikkontakten og tage stikket fra opladeren ud af batteriet.
 • For optimal levetid på batteriet, bør det ikke køres helt tomt for strøm. Oplad gerne når der er 20% kapacitet tilbage på batteriet.
 • Hvis du kører dit batteri helt tør for strøm, skal det oplades hurtigst muligt, da det ellers kan tage skade.
 • Før du lægger batteriet væk, skal du kontrollere at ladetilstanden / kapaciteten er mellem 60% - 80% (svarende til 4 eller 5 LED på batteriet).
 • Hvis det opbevares i længere tid, skal det hver 3-4 måned lades ca. 2 timer for at opretholde 60-80% kapacitet. Opbevar aldrig et tomt batteri.
 • Efter længere tids opbevaring skal du oplade batteriet i 24 timer de to første gange - og herefter som beskrevet ovenfo

For elcykler købt før 2021 gælder nedenstående vejledning for opladning af batteriet:

Når cyklen er i brug, anbefales det, at batteriet oplades minimum hver 2. måned i 24 timer. Efter længere tids opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to første gange. Herefter oplader du dit batteri efter behov og i 24 timer hver 2. måned.

Slitage af genopladelige batterier dækkes ikke af de normale reklamationsregler.
 

Kontakt dit Kildemoes EGOING-Servicecenter

Har du en reklamation skal du altid kontakte din forhandler.

Er din forhandler i mellemtiden flyttet eller lukket, kan du kontakte nærmeste Kildemoes EGOING Servicecenter, så bliver du hjulpet videre.

 

Find kontaktoplysningerne til din forhandler her

______________________________

Reklamationsretten på min cykel er ikke udløbet, men forhandleren eksisterer ikke mere

Hvis der mod forventning skulle ske noget med din cykel, som du mener er dækket af reklamationsretten (2 år), og din cykelhandler i mellemtiden har lukket sin forretning, kan du rette din henvendelse til et eventuelt konkursbo. Iflg. købeloven er det forhandleren, som har solgt dig cyklen, som skal dække, hvis du ønsker at gøre din reklamationsret gældende.

For at få din cykel repareret, kan du tage kontakt til din nærmeste Kildemoes forhandler og sætte ham ind i sagen. Bemærk dog, at dette er for din egen regning.

Du kan bede den nye forhandler tage kontakt til Kildemoes, som eventuelt vil dække den defekte del, mens du selv skal dække arbejdslønnen.

Skulle der opstå tvivlsspørgsmål kan både du og din Kildemoes forhandler naturligvis kontakte os.