HURTIG HJÆLP TIL ELCYKLER

MIN ELCYKEL VIL IKKE STARTE

Hvis din Kildemoes elcykel af en eller anden årsag ikke fungerer korrekt, kan du prøve at løse problemet ved at følge disse 5 enkle trin.

ADVARSEL! Hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes risikerer man at gøre skade på sig selv eller på andre. Følg derfor altid sikkerhedsforanstaltningerne for at minimere risikoen for elektriske stød og personskader!

Læs manualen grundigt (se ovenover) og kontrollér cyklen rutinemæssigt før hver tur.

Læs alle sikkerhedsforanstaltninger og information om reklamationsret før du går igang.

 1. Tjek at batteriet er opladet - se batteri indikatoren på batteriet. Lyser kun 1 led skal batteriet oplades. OBS! Opladeren må ikke være tilsluttet strøm, når batteriet tilsluttes.
 2. Hvis opladeren blinker grønt OG rødt, indikerer det et problem med selve opladeren. Kontakt dit Kildemoes Elcykel Servicecenter.
 3. Tjek at alle kabler er intakte og ikke sidder løst. OBS! Forsøg aldrig at adskille batteri, motor eller kabler selv! 
 4. Sluk for elsystemet på displayet. Vent et øjeblik og tænd igen.
 5. Har elcyklen/batteriet stået for varmt? Afmontér batteriet og læg det et køligt sted indtil det er tilstrækkeligt afkølet (udsæt ikke batteriet for frost).

BLEV PROBLEMET IKKE LØST?

Kontakt dit Kildemoes Elcykel Servicecenter.

MIT BATTERI LADER IKKE OP

Der kan være flere årsager til, at dit batteri ikke lader op. Bliver det korrekt opbevaret? Følger du vores anvisninger med hensyn til opladning korrekt?

Sådan oplader du dit batteri optimalt

 • Oplad dit batteri i et rum med en temperatur på mellem 10° og 25°. Der må gerne oplades delvist.
 • Når din elcykel er i brug, skal du en gang om måneden oplade batteriet til 100%.
 • Når batteriet er fuldt opladet, skal du fjerne opladeren fra stikkontakten og tage stikket fra opladeren ud af batteriet.
 • For optimal levetid på batteriet, bør det ikke køres helt tomt for strøm. Oplad gerne når der er 20% kapacitet tilbage på batteriet.
 • Hvis du kører dit batteri helt tør for strøm, skal det oplades hurtigst muligt, da det eller kan tage skade.

Sådan passer du på dit batteri

 • Forbind ikke (+) og (-) poler ved at bruge metalobjekter.
 • Udsæt ikke batteriet for vibrationer og stød.
 • Brug kun den medfølgende oplader til at oplade batteriet med.
 • Udsæt ikke batteriet for varme eller for lokaler med høje temperaturer.
 • Læg ikke batteriet i væske eller ild.
 • Skil ikke batteriet ad for at modificere eller reparere det. Brug aldrig et synligt beskadiget batteri.
 • Brug kun batteriet til din Kildemoes elcykel.
 • Brug ikke batteriet, hvis det lugter underligt, bliver usædvanligt varmt eller andre ting, som ikke synes normale.
 • Lad ikke børn håndtere batteriet.

Opbevaring af dit batteri

 • Hvis dit batteri ikke skal bruges i lang tid, hvilket ofte er tilfældet i vinterperioden, skal batteri og oplader opbevares et tørt og køligt sted med temperaturer mellem 5° og 25°.
 • Før du lægger batteriet væk, skal du kontrollere at ladetilstanden / kapaciteten er mellem 60% - 80% (svarende til 4 eller 5 LED på batteriet).
 • Hvis det opbevares i længere tid, skal det hver 3-4 måned lades ca. 2 timer for at opretholde 60-80% kapacitet. Opbevar aldrig et tomt batteri.
 • Efter længere tids opbevaring skal du oplade batteriet i 24 timer de to første gange - og herefter som beskrevet ovenfor. 

Du skal dog være opmærksom på, at et batteri bliver slidt - faktisk også selvom det ikke bruges. Jo ældre et batteri er, jo mere påvirkes ydeevnen.

Hvis du har fulgt ovenstående og batteriet stadig ikke fungerer, så kontakt den forhandler, hvor du har købt batteriet

produkter

Ryd